80.let šachového oddílu

        

První zmínka  o pečeckém šachu pochází z kroniky šachového oddílu Českého Brodu, který datuje své založení v roce 1922, právě z tohoto roku, kdy se uskutečnil turnaj tří měst: Českého Brodu, Peček a Úval. Tento turnaj skončil kuriózním výsledkem, když jednotlivé zápasy skončily následovně:

Český Brod  – Úvaly  2:9; Český Brod – Pečky  9:2; Úvaly – Pečky   2:9, což znamenalo, že všechna družstva měla 1 výhru a 1 porážku a skóre 11:11, takže nebylo vítězů a nebylo poražených. Bohužel, nepodařilo se zjistit jména hráčů jednotlivých družstev.

Ve zmíněné kronice se i v následujících letech objevují zprávy o pečeckých šachistech, např. v roce 1924, kdy proběhly v Pečkách dva zápasy, v nichž družstvo 1. třídy Českého Brodu vyhrálo 6.5:3,5 ale utkání ružstev II. třídy skončilo naopak vítězstvím Peček 4:2 a dále o zápase s družstvem Poříčan v roce 1925, který skončil vítězstvím Peček 8,5:1,5. Vše opět bez podrobnějších informací, včetně jmen hráčů.

Ke skutečnému založení šachového oddílu, které je historicky doloženo v naší šachové kronice však došlo značně později za období „Protektorátu Čechy a Morava“.

Dne 11.11.1941 byl v klubové místnosti místního sportovního klubu AFK Pečky, v tehdejší restauraci „U Matesů“ (dnes Městská knihovna), založen šachový odbor, jehož hlavním iniciátorem byl Jaroslav Zadina (1912-1957) místní cukrář a aktivní funkcionář AFK Pečky, který se stal také prvním předsedou a jednatelem.  Dalšími zakládajícími členy pak  byli: Michal Moczigemba, Dr. Vladimír Švarc, Karel Kobliha, František Landa, Karel Havlík a Ladislav Slepička.

Foto Jaroslava Zadiny ze šachové kroniky

Ustanovení šachového odboru bylo oznámeno Středočeské župě šachové v Poděbradech

a od 14.1. 1942 se pečečtí šachisté, kteří měli v době založení celkem 12 členů, zapojili do pohárových soutěží. Tehdejší soutěž měla 3 kola za účasti čtyř družstev: z Kolína, Českého Brodu, Velkého Oseka a Peček.

Do dnešní doby nejvýznamnější šachová událost  v dějinách pečeckého šachu se  odehrála, 14.2. 1943, kdy v rámci oslav 35 let trvání AFK Pečky se v sále hotelu „U Karla IV,“ uskutečnila simultánka tehdejšího úřadujícího mistra světa Dr. Alexandra Aljechina (1892-1946), jedné z největších osobností šachových dějin, které se zúčastnilo 37 hráčů z Peček a okolí.

O tuto jedinečnou událost se zasloužili především členové šachové klubu. Z kroniky se však nedočteme nic o skutečné finanční stránce této akce. Je zde pouze uvedeno, že přes počáteční finanční potíže byl příjem a zisk nečekaný, neboť o návštěvu mistra světa v Pečkách byl obrovský zájem v celém širokém okolí.

K této události se váže také moje osobní vzpomínka, když jsem se  na Mistrovství České republiky seniorů v Rychnově nad Kněžnou v roce 2013 setkal s jedním z přímých účastníků této simultánky, a to s Ing. Dmitrijem Mathonem (1927 – 2015), jemuž bylo v té době 17 let, a který do roku 1960 působil  v Českém Brodě a ale také v Kolíně. Míťa, jak jsem mu mohl říkat se  mimo jiné  zúčastnil roku 1960 přeboru našeho oddílu, kde obsadil 2. místo za Václavem Vymětalem a před ještě ne 15. letým Františkem Michálkem a Jindřichem Šedinou.

Za další zmínku stojí, že šachový mistr a novinář Karel Opočenský, který při výše uvedených simultánkách doprovazel Aljechina, byl prvním hostem pečeckých šachistů, když se 7.3.1942 konala v Pečkách jeho přednáška o šachovém hnutí spojená se simultánkou na 25 šachovnicích. V roce 1942 se uskutečnil první oddílový přebor již za účasti 22 hráčů, ve kterém zvítězil Ant. Bendl, před J. Zadinou a M. Moczigembou.

Za 80 let šachového hnutí v Pečkách, zde byla celá řada významných šachistů, jedním z nich byl také předválečný kandidát na vyzyvatele v boji o titul mistra světa a jeden z nejvýznamných československých šachistů mezinárodní velmistr Salo Flohr (1908-1983), jehož zápas s Aljechinem, který se měl uskutečnit v roce 1939, znemožnila politická situace v Evropě, a který se po okupaci Československa odstěhoval do Sovětského svazu. A také další sovětský, později lotyšský velmistr Vladimír Konstantinovič Bagirov (1936-2000).

Na počest zakladatele našeho oddílu a jeho prvního předsedy se od roku 1957 hraje bleskový turnaj jednotlivců „Memoriál Jaroslava Zadiny“, jehož 65. ročník se uskutečnil letos v září. Je třeba uvést, že tento turnaj se hraje každoročně bez přerušení. V tomto turnaji, který se hrával také jako krajský přebor jednotlivců v bleskové hře, se objevila řada výborných hráčů, mezi nimiž bychom našli např. mezinárodního mistra Josefa Přibyla i mezinárodního velmistra Petra Neumana, bývalého učitele na ZŠ v Pečkách Lubomíra Neckáře a řadu dalších.

Za 80 let činnosti oddílu se mezi členy objevilo velké množství hráčů, a to nejen kmenových členů oddílu ale také hráčů, kteří v našem oddíle pouze hostovali, ale zmínku si zaslouží především ti členové oddílu, kteří zde působili nejen jako hráči ale především jako oddíloví funkcionáři a trenéři, bez nichž by oddíl nemohl fungovat, bohužel nelze vzpomenout všechny.

U příležitosti vzpomínaného výročí, bych rád zmínil alespoň  ty nejvýznamější osobnosti našeho oddílu. Kromě již zmíněných členů není možné zapomenout na dlouholetého předsedu oddílu Jindřicha Šedinu, kronikáře Karla Koblihu a dále také na Jindřicha Kubíčka st. a Jindřicha Kubíčka ml., který mimo jiné působil také jako krajský šachový funkcionář.

Z dalších musíme jmenovat především   Františka Michálka (1945-2019), který se stal historicky nejúspěšnějším hráčem, který z našeho oddílu vzešel, a který byl také naším prvním nositelem titulu kandidát mistra. František Michálek byl  výborným hráčem, který dosáhl řadu významných úspěchů. Byl několikanásobným účastníkem polofinále Mistrovství republiky, krajského přeboru jednotlivců a dalších turnajů. Ve své šachové kariéře hrál několik sezón za Český Brod v nejvyšší soutěži družstev a pak také za Sokol Kolín, který reprezentoval až do svého nečekaného odchodu jako stálý člen druholigové sestavy. Věnoval se také řadu let výchově mládeže a v předpočítačové éře se hodně věnoval korespondečnímu šachu.

V prvním přeboru České republiky obsadil 2. místo. Naše družstvo pak v sestavě František Michálek, Roman Batelka, Jiří Nigrin a Miloš Michálek hrálo 2. ligu. Jiří Nigrin hrál později také mezinárodně, účastnil senapř.  Mistrovství Evropy či  Světového poháru, dokonce  v roce 2012 reprezentoval Českou republiku v Mezinárodním trunaji „Memoriál Gera van Perlo“, který naše družstvo vyhrálo a Jiří Nigrin obdržel cenu za druhý nejlepší výsledek na 3. šachovnici. Taktéž několikrát hrál ve finále Českého poháru a v polofinále Mistrovství České republiky.

P.Michálek přemýšlí nad dalším tahem

Foto: František Michálek za šachovnicí přemýšlí o svém dalším  tahu

Z dalších postav pečeckého šachu je to JUDr. Václav Vymětal, který byl zaměstnán jako právník v podniku TONA, a který má také zásluhu o šachový růst Františka Michálka. Dalšími hráči, na které nelze zapomenout byli Karel Lejnar, Roman Batelka, Josef Janata a z té mladší generace, tedy mých vrstevníků pak Antonín Smrž, Václav Krsek a Luděk Vinohradník, kteří patřili k základnímu kádru A mužstva, které v 70. letech působilo v nějvyšší krajské soutěži, kde patřilo k předním družstvům a  v sezóně 1973-1974 obsadilo  3. místo. Po této sezóně však odešel František Michálek do Českého Brodu  a následoval sestup do Krajského přeboru 2. třídy. Tuto soutěž jsme pak v následujícím roce vyhráli a vrátili zpět do nejvyšší krajské soutěže, z níž byl přímý postup do 2. ligy. Pro další ročník se vrátil Michálek a získali jsme další posily z družstva SB Poděbrady (Strouha, Wimmer, Vagenknecht, Stránský). Nejvyšší krajskou soutěž jsme pak hráli ještě řadu sezón, kdy jsme se pravidelně umísťovali ve středu tabulky.

Bohužel, po  dalším odchodu Františka Michálka a také Pavla Brezmena do Kolína, Strouhy do Nymburka, Wimmera zpět do Poděbrad, Krska do Vsetína a bez Smrže s Vinohradníkem, kteří zanechali aktivní činnosti následoval opět sestup do nižší krajské soutěže a později po reorganizaci soutěží až do regionálního přeboru.

V současné době naše A družstvo působí v Regionálním přeboru, kde nám v posledním ukončeném ročníku 2019-2020 utekl postup do krajské soutěže pouze o 0,5 bodu a naše B družstvo se účastní Regionální soutěže.

V březnu 2020 vlivem šíření covidu však byly šachové soutěže prakticky ukončeny, takže sezóna 2019- 2020 zůstala nedohrána a následující 2020-2021 se nehrála vůbec.Byly doby, kdy jsme v regionálním přeboru měli 2 družstva a v regionální soutěži další dvě,ale to jsme měli také podstatně více vlastních hráčů. Dnes, kdy může být každý hráč na 3 soupiskách v různých doutěžích, si vypomáháme částečně hostováním. Jedním z těch nejdéle hrajících hostů v našem oddíle je Martin Sochor, kmenový hráč Bohemians Praha a také Oldřich Eisner, který k nám přestoupil z Českého Brodu, kam se však po několika letech zase vrátil, ale hostovat u nás nepřestal.

Ještě bych u příležitosti tohoto výročí vzpomenul dva mladé hrače, kterým osud vyměřil velice málo času a kteří odešli v mladém věku. Prvním z nich je Oldík Eisner, odchovanec Českého Brodu, současník naší šachové jedničky Davida Navary, kterého jako žák dokonce porazil. Jeho šachovou kariéru překazila tragická dopravní nehoda. Tím druhým je pak Martin Vesecký z Vrbové Lhoty, který začínal hrát závodně právě v našem oddíle ale vzhledem ke svým výkonům odešel do Kolína hrát 2. ligu. Bohužel, svoji nejdůležitější partii se zákeřnou nemocí prohrál. Bylo mu 21 let.

Dnes se o činnost oddílu starají Zdeněk Charous, jako úřadující předseda oddílu, Ing. Jiří Nigrin jako organizační pracovník  a hospodář a dále Petr Štegl a Mirek Hrubeš, kteří mají na starosti výchovu naší nové nastupující šachové generace. V současné době navštěvuje šachový kroužek kolem 15. dětí, někteří z nich se již pravidelně účastní různých soutěží v rámci regionu, bohužel i zde se projevil vliv koronaviru, takže se  žákovské soutěže mohly odehrávat pouze prostřednictví internetu.

Pro náš oddíl je z historického hlediska zajímavé to, že v březnu 2020 se v Praze konalo Mistrovství světa seniorů čtyřčlenných družstev, kterého se, v kategorii nad 65 let, zúčastnilo také družstvo Českého Brodu, v jehož sestavě jako host nastoupil také náš člen Jiří Nigrin, který se tak stal historicky prvním pečeckým šachistou, který se zúčastnil takové světové šachové události. Ze 7 odehraných kol (soutěž byla z důvodu již zmíněné epidemické situace předčasně ukončena) nastoupil celkem v pěti utkáních a v zápase 1. kola, který sice Český Brod prohrál s vysoce favorizovaným německým družstvem  0,5:3,5 a z něhož je níže uvedený snímek, uhrál právě tu jedinou remízu.

Jiří Nigrin se také od roku 2013 pravidelně zúčastňuje Mistrovství republiky seniorů, které se hraje každý rok v Rychnově nad Kněžnou.

V roce 2020 uzavřel náš oddíl spolupráci se společností CENTRIN CZ s.r.o., nestátním zdravotnickým zařízením, poskytovatelem sociálních služeb s několika domovy pro seniory. V rámci této spolupráce se klienti společnosti účastní našich šachových soutěží a jsou zapojeni i v soutěžích družstev jako naši členové.

Naším cílem je nejen pokračovat v organizování našeho tradičního turnaje Momeriálu Jaroslava Zadiny tak,aby se počet hráčů zvyšoval, ale dále bychom chtěli založit tradici v uspořádání žákovského turnaje jako Memoriál Františka Michálka, který by neformálně navazoval na kdysi známý turnaj „O stříbný klíč“, který jsme pořádali spolu s podnikem TONA.

Ing. Jiří Nigrin

Total Page Visits: 6187 - Today Page Visits: 1

Stránky šachového oddílu TJ Sokol Pečky